Regeling vervallen per 01-01-2024

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHEEPVAARTRECHTEN ARNHEM 2023

Geldend van 15-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHEEPVAARTRECHTEN ARNHEM 2023
Citeertitel Verordening scheepvaartrechten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp scheepvaart, scheepvaartrechten, haven- en kadegeld, haven- en kadegelden
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

09-11-2022

gmb-2022-550067

691048