Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (incl. de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS)

Geldend van 10-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (incl. de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS)
Citeertitel Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (incl. de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2022 nieuwe regeling

22-11-2022

gmb-2022-548133

2022-286376