Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 gemeente Katwijk

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Katwijk en artikelen 2 en 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2023;

besluit tot aanwijzing van plaatsen, tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd (Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023);

Artikel 1

Als plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd, is vastgesteld de bij dit besluit horende bijlage 1, ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren in de gemeente Katwijk’.

Artikel 2

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023, is vastgesteld de bij dit besluit horende bijlage 2, ‘Plaatsen waar vergunningparkeren geldt in de gemeente Katwijk’.

Artikel 3

De adressen waarvoor een aanvraag voor een parkeervergunningen wordt geweigerd, als bedoeld in artikel 7 van de Parkeerverordening Katwijk, zijn vastgesteld in de bij dit besluit horende bijlage 3.

Artikel 4

 • 1. Dit Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 treedt in werking met ingang van 1 januari 2023;

 • 2. De Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2022 met kenmerk Z2836505D2836501 van 21 juni 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023. Zij blijft nog van toepassing op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan;

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 6 december 2022.

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren in de gemeente Katwijk

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

 • 1.

  De parkeerduur is onbeperkt, tenzij anders aangegeven. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

 • 2.

  De plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zijn:

Straat

Toelichting

Zone

Opmerkingen

Baljuwstraat

tussen Baljuwplein en Elleboogstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Boulevard

tussen Rijnmond en Seinpoststraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Boulevard

tussen de Oude Kerk en Koningin Wilhelminastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Buitensluisstraat

binnenpleintje vanaf de Koningin Emmastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Duinplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Elleboogstraat

parkeerplein voor ingang supermarkt

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Havenstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Jan Tooropstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Koningin Emmastraat

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Koningin Wilhelminastraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Loggerstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Rijnmond

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Sluisweg

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Te Brittenstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Tramstraat

tussen Koningin Wilhelminastraat en Noordeinde

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Voorstraat

tussen Louwestraat en Dwarsstraat / Noordeinde

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Vuurbaakplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Burgersdijkstraat

 

Grensstraat beide zones

 

Dwarsstraat

 

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Drieplassenweg

tussen Koninginneweg en Seinpoststraat

Grensstraat beide zones

 

E.A. Borgerstraat

 

Grensstraat beide zones

 

Hoogstraat

tussen Weth. F.E. Meerburg senior kade en Sluisweg

Grensstraat beide zones

 

Koninginneweg

ma-zo tot 18:00 uur

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Noordeinde

 

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Seinpoststraat

tussen Boulevard en Drieplassenweg

Grensstraat beide zones

 

Sluisweg

tussen Burgersdijkstraat en Hoogstraat

Grensstraat beide zones

 

Zuidstraat

tussen Koninginneweg en Dwarsstraat

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Boulevard

tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

 

Drieplassenweg

Tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

 

Haven

tussen huisnummer 1 tot en met 9A

Katwijk aan Zee ringzone

 

Mr. D. Donker Curtiusstraat

tussen Sluisweg en Te Brittenstraat)

Katwijk aan Zee ringzone

 

Parklaan

parallelweg noordzijde

Katwijk aan Zee ringzone

 

Paul Krugerstraat

tussen Sluisweg en Te Brittenstraat)

Katwijk aan Zee ringzone

 

Prins Hendrikkade

tussen Zwaaikom en Mr. H. v.d. Hoevenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Rijnmond

tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

 

Schelpendam

hoofdrijbaan

Katwijk aan Zee ringzone

 

Secretaris Varkevisserstraat

tussen Drieplassenweg en Roest van Limburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Sluisweg

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Sportlaan

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Stationsstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Te Brittenstraat

tussen E.A. Borgerstraat en Mr. D. Donker Curtiusstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Torenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Tramstraat

tussen Noordeinde en Zeeweg

Katwijk aan Zee ringzone

 

Voorstraat

tussen Noordeinde en Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Wethouder F.E. Meerburg senior kade

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Zuidstraat

tussen Dwarsstraat en Voorstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Zwanenburgstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Noordduinseweg

Parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Noordduinen

 

Zuidduinseweg

Parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Zuidduinen

 
 • 3.

  Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zijn:

  • van maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 • 4.

  Wijze van betalen

  • a.

   Ter zake van betaald parkeren in de gebieden genoemd onder 2 geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door:

   • het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00 of €2,00 (daar waar mogelijk);

   • met een rekening-gebonden kaart met PIN/contactloos.

  • b.

   Er moeten ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur worden geworpen als nodig zijn of er dient voldoende saldo te staan op de rekening waaraan de rekening-gebonden kaart (pinpas) is gekoppeld als nodig is.

  • c.

   Bij het betaald parkeren op straat moet – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik worden gemaakt van parkeerapparatuur waarbij bij voldoening van de parkeerbelasting een kenteken moet worden ingevoerd. Hiervoor moet het kenteken worden opgegeven van het in het betreffende gebied te parkeren voertuig. Na voldoening op aangifte kan naar eigen voorkeur een kwitantie worden afgedrukt. Het is niet verplicht de kwitantie in het motorvoertuig achter te laten.

  • d.

   In afwijking van het bepaalde onder 4a kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Hiervoor moet de belastingplichtige geregistreerd zijn bij een bedrijf dat belparkeren aanbiedt in Katwijk. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2023.

  • e.

   Wanneer sprake is van een tijdvak met gratis parkeren voorafgaand aan een tijdvak met betaald parkeren (zoals de eerste twee uur gratis), moet altijd het kenteken worden opgegeven conform lid c of moet altijd worden ingelogd op de centrale computer van het SHPV conform lid d.

 • 5.

  Restitutie van teveel betaalde parkeerbelasting (niet zijnde parkeervergunningen)

  • a.

   Restitutie is mogelijk in de volgende gevallen:

   • i.

    als de belastingplichtige bij de parkeerautomaat dubbel heeft betaald, bijvoorbeeld als een tikfout in het kenteken is gemaakt;

   • ii.

    als de belastingplichtige extra parkeerkosten heeft gemaakt door een storing in één van de systemen van de gemeente;

   • iii.

    als de belastingplichtige extra parkeerkosten heeft gemaakt door een fout van de gemeente.

  • b.

   Restitutie is niet mogelijk in de volgende gevallen:

   • i.

    als de belastingplichtige een volledig verkeerd kenteken heeft ingevoerd;

   • ii.

    als de belastingplichtige vergeten is af te melden bij de provider van belparkeren (conform het bepaalde onder bijlage 1, lid 4 onder d).

  • c.

   Belastingplichtige kan restitutie aanvragen door een verklaring te overleggen voorzien van bewijsmateriaal, bestaande uit een scan/foto van het originele betaalbewijs of kopie bankafschrift of parkeerhistorie/transactieoverzicht van de provider van belparkeren.

Bijlage 2 Plaatsen waar vergunningparkeren geldt in de gemeente Katwijk

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

 • 1.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 zijn:

Straat

Toelichting

Zone

Opmerkingen

Andreasplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

B.J. Blommersstraat

tussen Boulevard en Koninginneweg

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Badstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Baljuwplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Baljuwstraat

tussen Baljuwplein en Elleboogstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Baljuwstraat

tussen Princestraat en Baljuwplein

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Boulevard

tussen Rijnmond tot Seinpoststraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Buitensluisstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Buitensluisstraat

binnenpleintje toegankelijk vanaf Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Dirk Huigenszdam

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Duinplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Elleboogstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Elleboogstraat

gedeelte voor huisnummer 5 tot en met 11

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Emmaplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Havenstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Jan Tooropstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Koningin Emmastraat

tussen Waaigat en Koningin Wilhelminastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Koningin Emmastraat

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Koningin Wilhelminastraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Loggerstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Louwestraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Museumstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Noordzeepassage

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Oosterhof

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Oostpad

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Princedwarsstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Princestraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Rijnmond

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Schippersdam

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Seinpostdwarsstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Sluisweg

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Taatedam

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Te Brittenstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Tramstraat

tussen Badstraat en Noordeinde

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Voorstraat

tussen Louwestraat en Dwarsstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

geen vergunninghouders ma t/m za 10-17h en do 17-20h

Vuurbaakplein

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Vuurbaakstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Waaigat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Weeshuisstraat

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Westerhof

 

Katwijk aan Zee centrumzone

 

Westpad

 

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Burgersdijkstraat

 

grensstraat beide zones

 

Dwarsstraat

tussen Zuidstraat en Voorstraat

grensstraat beide zones

 

Drieplassenweg

tussen Koninginneweg en Seinpoststraat

grensstraat beide zones

 

E.A. Borgerstraat

 

grensstraat beide zones

 

Hoogstraat

tussen Sluisweg en Loggerstraat

grensstraat beide zones

 

Hoogstraat

ten zuiden van Loggerstraat

grensstraat beide zones

vergunninghouders

Koninginneweg

 

grensstraat beide zones

vergunninghouders

ma t/m zo na 18h

Noordeinde

 

grensstraat beide zones

 

Seinpoststraat

tussen Boulevard en Drieplassenweg

grensstraat beide zones

 

Sluisweg

tussen Burgersdijkstraat en Hoogstraat

grensstraat beide zones

 

Zuidstraat

tussen Koninginneweg en Dwarsstraat

grensstraat beide zones

 

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

A.G. Vermeulenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Abeelplein

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Adrianastraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Annadwarsstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Annastraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

B.J. Blommersstraat

tussen Koninginneweg en Tadamastraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Batavenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Berkheidestraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Bestevaerweg

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Boorsmastraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Boulevard

tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

 

Cattenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Chr. de Wetstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Cronjéstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

De Waal Malefijtstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Dorendelstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Drieplassenweg

tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

 

Duinpad

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Duinreepstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Duinrustplein

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Duinstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Frankenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Friezenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

G. Grobestraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Gasthuishof

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Hans van der Hoevenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Haven

tussen huisnummer 1 tot en met 9A

Katwijk aan Zee ringzone

 

Hessenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Hogeweg

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

J. van der Vegtstraat

tussen Hans van der Hoevenstraat en Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Jan Tooropstraat

tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Jozef Israëlsweg

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Kamperfoelieplein

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Kamperfoeliestraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Kaninefatenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Karel Doormanlaan

westelijke parallelweg 2 tot en met 12

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Keltenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Lierstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Ligusterstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Lijdweg

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Meeuwenlaan

tussen Zeeweg en Secretaris Varkevisserstraat, uitgezonderd de straat zelf

Katwijk aan Zee ringzone

 

Meidoornstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. C. Fockstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. C.A. Bosstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. D. Donker Curtiusstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. E.N. Rahusenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Oranjedam

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Parklaan

parallelweg tussen Roest van Limburgstraat en Drieplassenweg

Katwijk aan Zee ringzone

 

Parklaan

hoofdrijbaan tussen Duindoornlaan en Drieplassenweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Paul Krugerstraat

tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Paul Krugerstraat

tussen Te Brittenstraat en J. Tooropstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Pekelplein

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Prins Hendrikkade

tussen Zwaaikom en Hans van der Hoevenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Prins Hendrikkade

tussen Hans van der Hoevenstraat en Visserijkade

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Remisestraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Rijnmond

hoofdrijbaan tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

 

Rijnmond

parallel- en zijwegen tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Rijnmond

tussen Sluisweg en Prins Hendrikkanaal

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Roest van Limburgstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Romeinenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Saksenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Schelpendam

gedeelte straat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Schelpendam

gedeelte woonerf

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Schoolstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Schuitegatstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Secretaris Varkevisserstraat

tussen Drieplassenweg en Roest van Limburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Secretaris Varkevisserstraat

tussen Roest van Limburgstraat en Meeuwenlaan

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Sluisweg

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Sluisweg

tussen Te Brittenstraat en Rijnmond

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Sluisweg

binnenpleintje tussen Sluisweg 33 en 37

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Sportlaan

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Stationsstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Stengelinstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tadamastraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Te Brittenstraat

tussen E.A. Borgerstraat en Mr. D. Donker Curtiusstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Te Brittenstraat

tussen Mr. D. Donker Curtiusstraat en Wethouder F.E. Meerburg senior kade

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tijmstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Torenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Tramstraat

tussen Noordeinde en Zeeweg

Katwijk aan Zee ringzone

 

Tramstraat

parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 39 t/m 77 toegankelijk vanaf Torenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tramstraat

parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 79 t/m 131 toegankelijk vanaf Tramstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tramstraat

parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 133 t/m 185 toegankelijk vanaf Tramstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tubantenstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Visserijkade

tussen Prins Hendrikkade en Mr. E.N. Rahusenstraat, uitgezonderd de straat zelf

Katwijk aan Zee ringzone

 

Vlierstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Voorstraat

tussen Noordeinde en Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Voorstraat

tussen Stationsstraat en Zeeweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

W. Taatstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Wethouder D. Ouwehandstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Wethouder F.E. Meerburg senior kade

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Wethouder F.E. Meerburg senior kade

tussen Te Brittenstraat en Haven

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Willy Sluiterstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeehosplein

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeehosstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeereepstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeeweg

tussen Tramstraat en Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Zeeweg

tussen Stationsstraat en Karel Doormanlaan

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zuidstraat

tussen Dwarsstraat en Voorstraat

Katwijk aan Zee ringzone

 

Zwaaikom

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Zwanenburgstraat

 

Katwijk aan Zee ringzone

 

Noordduinseweg

Parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Noordduinen

 

Zuidduinseweg

Parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Zuidduinen

 
 • 2.

  De tijden waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zijn:

  • van maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Bijlage 3 Adressen in de gemeente Katwijk waarvoor aanvragen parkeervergunningen worden geweigerd

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

In bijlage 2 zijn de plaatsen opgenomen waar mag worden geparkeerd met een vergunning op grond van artikel 2 onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen 2023. Het college weigert op grond van artikel 7 van de Parkeerverordening Katwijk een aanvraag voor vergunning op adressen binnen deze zones, wanneer er sprake is van een adres dat tot stand gekomen is met een omgevingsvergunning waarbij conform de Nota parkeernormen geen parkeernorm (nulnorm) is toegepast. Het gaat om de volgende adressen:

 

Datum

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

1

23-11-2020

Boulevard

17A

2225AB

Katwijk

2

03-12-2020

Dwarsstraat

15

2225GL

Katwijk

3

03-12-2020

Dwarsstraat

19

2225GL

Katwijk

4

02-02-2021

Jozef Israëlsweg

44

2225HV

Katwijk

5

02-02-2021

Koninginneweg

34

2225HK

Katwijk

6

02-02-2021

Koninginneweg

34A

2225HK

Katwijk

7

02-02-2021

Koninginneweg

34B

2225HK

Katwijk

8

02-02-2021

Koninginneweg

34D

2225HK

Katwijk

9

02-02-2021

Koninginneweg

36

2225HK

Katwijk

10

25-03-2021

Westpad

14A

2225CP

Katwijk

11

21-09-2021

De Waal Malefijtstraat

2

2225NA

Katwijk

12

21-09-2021

De Waal Malefijtstraat

2A

2225NA

Katwijk

13

15-03-2022

Burgersdijkstraat

24

2225AV

Katwijk

14

28-04-2022

Schuitegatstraat

8A

2225MC

Katwijk

15

08-06-2022

Torenstraat

18

2225EH

Katwijk

16

08-06-2022

Voorstraat

66

2225ES

Katwijk

17

08-06-2022

Voorstraat

66A

2225ES

Katwijk

18

08-06-2022

Torenstraat

16B

2225EH

Katwijk

19

08-06-2022

Torenstraat

16C

2225EH

Katwijk

20

08-06-2022

Torenstraat

16D

2225EH

Katwijk

21

22-09-2022

E.A. Borgerstraat

25

2225AN

Katwijk

22

22-09-2022

E.A. Borgerstraat

25A

2225AN

Katwijk

23

23-09-2022

Koningin Emmastraat

33

2225AW

Katwijk

24

 
 
 
 
 

25

 
 
 
 
 

26

 
 
 
 
 

27

 
 
 
 
 

28

 
 
 
 
 

29

 
 
 
 
 

30