Besluit Algemeen Plafondbesluit 2023 en tiende wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2022

Geldend van 04-09-2023 t/m 27-09-2023

Intitulé

Besluit Algemeen Plafondbesluit 2023 en tiende wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2022

Bekendmaking van het besluit van 15 november 2022 - zaaknummer 2022-007425

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016;

Gelet op artikel 1.2.1 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

Besluiten

Vast te stellen het Algemeen Plafondbesluit 2023 en tiende wijziging van Algemeen Plafondbesluit 2022;

Artikel 1 Tiende wijziging Algemeen Plafondbesluit 2022

1. Het besluit van 5 juli 2022 tot wijziging van het subsidieplafond voor artikel 4.19.1, aanhef en onder b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 voor de regeling Challenge groene icoonprojecten, wordt ingetrokken.

2. Ten behoeve van de verstrekking van subsidies op grond van artikel 2.23.4, derde lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 voor de regeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027 wordt een subsidieplafond voor het tijdvak van 22 november 2022 tot en met 31 december 2025 vastgesteld op een bedrag van € 11.000.000.

3. De volgende subsidieplafonds worden gewijzigd:

a. het subsidieplafond voor artikel 2.23.4, tweede lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 voor de regeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027 wordt verlaagd met € 11.000.000;

b. ten behoeve van het subsidieplafond voor paragraaf 6.41 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 voor de regeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning wordt het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023 en wordt het subsidieplafond verhoogd met € 500.000;

c. ten behoeve van het subsidieplafond voor paragraaf 6.42 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 voor de regeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen wordt het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023 en wordt het subsidieplafond verhoogd met € 1.500.000;

d. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 voor de regeling Vrijheid verhoogd met € 120.000.

4. Het Algemeen Plafondbesluit 2022 (PB 2021, 11316) wordt als volgt gewijzigd:

a. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds’ het subsidieplafond voor artikel 2.23.4, tweede lid, van de regeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027 vervangen door:

artikel 2.23.4, tweede lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

31-12-2025

€ 10.000.000

b. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds’ het subsidieplafond voor artikel 2.23.4, derde lid, van de regeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027 toegevoegd:

artikel 2.23.4, derde lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

31-12-2025

€ 11.000.000

c. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ komt onder ‘Subsidieplafonds 2023’ het subsidieplafond voor artikel 4.19.1, aanhef en onder b, van de regeling Challenge groene icoonprojecten te vervallen;

d. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds’ het subsidieplafond voor paragraaf 6.41 van de regeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning vervangen door:

paragraaf 6.41

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

31-12-2023

€ 2.000.000

e. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds’ het subsidieplafond voor paragraaf 6.42 van de regeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen vervangen door:

paragraaf 6.42

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

31-12-2023

€ 4.750.000

f. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds’ het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de regeling Vrijheid vervangen door:

artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder b

Vrijheid

31-12-2023

€ 720.000

Artikel 2 Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023

Voor het begrotingsjaar 2023 is voor de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 subsidieplafonds vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage.

Artikel 3 Wijziging meerjarige subsidieplafonds

De volgende subsidieplafonds worden als volgt gewijzigd:

a. het subsidieplafond voor artikel 2.4.1, aanhef en onder a en b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 6.2.1, aanhef en onder a en b, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

b. het subsidieplafond voor artikel 2.4.1, aanhef en onder c, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 6.2.1, aanhef en onder c, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

c. het subsidieplafond voor paragraaf 2.8 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 6.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

d. het subsidieplafond voor paragraaf 2.9 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 9.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

e. het subsidieplafond voor paragraaf 2.12 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 10.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt:

i. ten behoeve van het subsidieplafond het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023, en

ii. het subsidieplafond verhoogd met € 2.000.000;

f. het subsidieplafond voor paragraaf 2.13 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 6.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

g. het subsidieplafond voor artikel 2.17.2, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 9.3.2, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

h. het subsidieplafond voor artikel 2.17.2, aanhef en onder b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 9.3.2, aanhef en onder b, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

i. het subsidieplafond voor artikel 2.18.2, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 6.5.2, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

j. het subsidieplafond voor artikel 2.18.2, aanhef en onder b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 6.5.2, aanhef en onder b, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

k. het subsidieplafond voor artikel 2.18.2, aanhef en onder c, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 6.5.2, aanhef en onder c, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

l. het subsidieplafond voor paragraaf 2.19 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 6.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

m. het subsidieplafond voor paragraaf 2.20 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 6.9 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt verhoogd met € 10.000;

n. het subsidieplafond voor paragraaf 2.21 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 10.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt:

i. ten behoeve van het subsidieplafond het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023, en

ii. het subsidieplafond verhoogd met € 268.000;

o. het subsidieplafond voor paragraaf 2.22 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 6.7 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

p. het subsidieplafond voor artikel 2.23.4, eerste lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 3.2.4, eerste lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt verhoogd met € 1.000.000;

q. het subsidieplafond voor artikel 2.23.4, tweede lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 3.2.4, tweede lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

r. het subsidieplafond voor artikel 2.23.4, derde lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 3.2.4, derde lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

s. het subsidieplafond voor paragraaf 2.25 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 6.8 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

t. het subsidieplafond voor paragraaf 2.26 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 10.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt verhoogd met € 600.000;

u. het subsidieplafond voor paragraaf 3.7 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 3.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt:

i. ten behoeve van het subsidieplafond het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023, en

ii. het subsidieplafond verlaagd met € 70.000;

v. het subsidieplafond voor paragraaf 3.18 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 8.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

w. het subsidieplafond voor paragraaf 3.19 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 8.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

x. het subsidieplafond voor paragraaf 4.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

y. het subsidieplafond voor paragraaf 4.5 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

z. het subsidieplafond voor paragraaf 4.6 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

aa. het subsidieplafond voor artikel 4.8.1, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 2.7.1, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

bb. het subsidieplafond voor artikel 4.8.1, aanhef en onder c, d, e en f, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 2.7.1, aanhef en onder b, c, d en e, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

cc. het subsidieplafond voor paragraaf 4.9 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.8 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

dd. het subsidieplafond voor paragraaf 4.14 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.10 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ee. het subsidieplafond voor paragraaf 4.20 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 3.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ff. het subsidieplafond voor subparagrafen 4.21.1 tot en met 4.21.5 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van subparagrafen 2.15.1 tot en met 2.15.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

gg. het subsidieplafond voor subparagraaf 4.21.6 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van subparagraaf 2.15.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

hh. het subsidieplafond voor subparagraaf 4.21.7 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van subparagraaf 2.15.7 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ii. het subsidieplafond voor artikel 4.8.1, aanhef en onder a, onderdeel ii, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdeel ii, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

jj. het subsidieplafond voor artikel 4.8.1, aanhef en onder a, onderdelen i, iii, iv en v en artikel 4.8.1, aanhef en onder b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdelen i, iii, iv en v en artikel 2.16.1, aanhef en onder b, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

kk. het subsidieplafond voor paragraaf 4.23a van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de vleeskalverensector is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.17a van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de vleeskalverensector;

ll. het subsidieplafond voor paragraaf 4.23a van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de overige sectoren is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.17a van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de overige sectoren;

mm. het subsidieplafond voor paragraaf 4.23b van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van het gebied Veluwe is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.17b van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van het gebied Veluwe;

nn. het subsidieplafond voor paragraaf 4.23b van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van het gebied Rijntakken is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.17b van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van het gebied Rijntakken;

oo. het subsidieplafond voor paragraaf 4.23b van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van het gebied Achterhoek is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.17b van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van het gebied Achterhoek;

pp. het subsidieplafond voor paragraaf 4.24 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.18 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

qq. het subsidieplafond voor paragraaf 4.25 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 2.19 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

rr. het subsidieplafond voor paragraaf 5.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ss. het subsidieplafond voor paragraaf 5.11 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

tt. het subsidieplafond voor paragraaf 5.12 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

uu. het subsidieplafond voor paragraaf 5.13 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt verhoogd met € 5.000.000;

vv. het subsidieplafond voor paragraaf 5.14 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ww. het subsidieplafond voor paragraaf 5.15 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.7 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

xx. het subsidieplafond voor paragraaf 5.16 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.8 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

yy. het subsidieplafond voor paragraaf 5.18 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 4.9 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

zz. het subsidieplafond voor paragraaf 6.32 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 9.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt:

i.. ten behoeve van het subsidieplafond het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023, en

ii. wordt het subsidieplafond verlaagd naar € 0;

aaa. het subsidieplafond voor paragraaf 6.41 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 7.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

bbb. het subsidieplafond voor paragraaf 6.42 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 7.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ccc. het subsidieplafond voor paragraaf 6.43 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 7.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en het tijdvak van het subsidieplafond wordt verlengd tot en met 31 december 2023;

ddd. het subsidieplafond voor paragraaf 6.44 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt:

i.. ten behoeve van het subsidieplafond het tijdvak verlengd tot en met 31 december 2023, en

ii. wordt het subsidieplafond verhoogd met € 45.000;

eee. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de Regio Rijk van Nijmegen is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de Regio Rijk van Nijmegen;

fff. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de Regio Rivierengebied is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de Regio Rivierengebied;

ggg. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de Regio Airborne Region is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de Regio Airborne Region;

hhh. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de Regio Veluwe is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de Regio Veluwe;

iii. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ten behoeve van de Regio Achterhoek is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder a, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 ten behoeve van de Regio Achterhoek;

jjj. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder b, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

kkk. het subsidieplafond voor artikel 6.45.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.2.2 eerste lid, aanhef en onder c, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

lll. het subsidieplafond voor paragraaf 6.47 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 11.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

mmm. het subsidieplafond voor paragraaf 7.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 5.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en wordt verhoogd met € 5.900.000;

nnn. het subsidieplafond voor paragraaf 7.7 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 5.10 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

ooo. het subsidieplafond voor paragraaf 8.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is ook van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van paragraaf 9.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en het tijdvak van het subsidieplafond wordt verlengd tot en met 31 december 2023.

Artikel 4 Verdeling van de subsidieplafonds Regels Ruimte voor Gelderland 2016

1. De verdeling van de middelen ten aanzien van de subsidieplafonds genoemd in dit besluit vindt overeenkomstig artikel 1.3.2, eerste lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen met uitzondering van paragrafen 2.9 en 6.12a van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 die op grond van artikel 1.3.2, derde en vierde lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, door een onderlinge vergelijking worden verdeeld. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

2. Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een dag waarop meerdere aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond zou worden bereikt, wordt de volgorde als bedoeld in artikel 1.3.2, eerste lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 bepaald door loting. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

Artikel 5 Verdeling van de subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023

1. De verdeling van de middelen ten aanzien van de subsidieplafonds genoemd in dit besluit vindt overeenkomstig artikel 1.3.1, eerste lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen met uitzondering van paragrafen 7.2a en 9.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 die op grond van artikel 1.3.1, derde en vierde lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 door een onderlinge vergelijking worden verdeeld. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

2. Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een dag waarop meerdere aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond zou worden bereikt, wordt de volgorde als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 bepaald door loting. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

Artikel 6 Openstellingsbesluit

Aanvragen om subsidie op grond van paragrafen 5.8 en 13.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 kunnen vanaf 9 januari 2023 worden ingediend.

Artikel 7 De inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

2. In afwijking van het vorige lid, treedt het besluit onder artikel 1 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends Miriam Nienhuis-van Doremaele

Commissaris van de Koning Secretaris

Bijlage Overzicht subsidieplafonds

Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023

Hoofdstuk 2

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 2.2.1, aanhef en onder a, b, c en d

Landschap en biodiversiteit

31-12-2023

€ 0

Artikel 2.2.1, aanhef en onder e

Landschap en biodiversiteit

31-12-2024

€ 3.600.000

Paragraaf 2.6

Rustgebieden voor ganzen

31-12-2023

€ 500.000

Paragraaf 2.9

Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit

31-12-2023

€ 490.000

Paragraaf 2.11

Medegebruik van graslanden dooredelherten

31-12-2023

€ 25.000

Paragraaf 2.12

Aanpak invasieve exoten

31-12-2023

€ 550.000

Paragraaf 2.13

Voorkomen van schade door wolven

31-12-2023

€ 200.000

Artikel 2.14.1 onder a

Challenge Groene icoonprojecten

31-12-2023

€ 0

Artikel 2.14.1 onder b

Challenge Groene icoonprojecten

31-3-2023

€ 900.000

Paragraaf 2.20

Soortenmanagementplan

31-12-2023

€ 0

Hoofdstuk 3

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafon

Paragraaf 3.4

Ondergrond in beeld ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling

31-12-2023

€ 30.000 (subsidieplafond is met ingang van 9 februari 2023 in werking getreden)

Hoofdstuk 4

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 4.10

Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid

31-12-2023

€ 1.000.000

Paragraaf 4.11

Veilige kruisingen en fietsoversteken

31-12-2023

€ 3.000.000

Hoofdstuk 5

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 5.2

Talentontwikkeling van professionals

31-12-2023

€ 100.000

Paragraaf 5.4

Instandhouding gemeentelijke monumenten

31-12-2023

€ 1.565.389

Paragraaf 5.5

Historische molens en stoomgemalen

31-12-2023

€ 300.000

Paragraaf 5.7

Kleine musea en historische organisaties

30-9-2023

€ 350.000

Paragraaf 5.8

Jeugdpodiumkunsten

31-12-2023

€ 538.059

Artikel 5.9.1, aanhef en onder a

Grote artistieke producties en festivals

Looptijd plafond:

14-02-2023 tot en met 28-02-2023

€ 100.000

Artikel 5.9.1, aanhef en onder b

Grote artistieke producties en festivals

Looptijd plafond:

14-02-2023 tot en met 28-02-2023

€ 100.000

Artikel 5.9.1, aanhef en onder c

Grote artistieke producties en festivals

Looptijd plafond:

14-02-2023 tot en met 28-02-2023

€ 100.000

Hoofdstuk 7

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 7.2

Haalbaarheidsprojecten MKB

Looptijd plafond:

4-4-2023 tot en met 12-9-2023

€ 2.000.000

Artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder a

MIT R&D samenwerkingsprojecten

Looptijd plafond:

6-6-2023 tot en met 12-9-2023

€ 1.880.000

Artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder b

MIT R&D samenwerkingsprojecten

Looptijd plafond:

6-6-2023 tot en met 12-9-2023

€ 1.880.000

Paragraaf 7.3

Cofinanciering Europese thematische fondsen

31-12-2023

€ 500.000

Hoofdstuk 8

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 8.2

Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen, rechtspersonen zonder winstoogmerk en VvE’s)

31-12-2023

€ 750.000

Paragraaf 8.3

Voorfinanciering Ontwikkelkosten

31-12-2023

€ 666.667

Paragraaf 8.4

Procesondersteuning Wijk van de Toekomst

31-12-2023

€ 750.000

Paragraaf 8.7

Opruiming drugsafval 2021-2024

31-12-2023

€ 125.126

Hoofdstuk 11

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 11.2.1, aanhef en onder a

Sportevenementen

31-12-2023

€ 250.000

Artikel 11.2.1, aanhef en onder b

Sportevenementen

31-12-2023

€ 400.000

Artikel 11.2.14

Sportevenementen

31-12-2023

€ 0

Hoofdstuk 13

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 13.2

Goed werkgeverschap

31-12-2023

€ 1.069.123

Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidieverlening 2023

Hoofdstuk 2

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 2.3

Grondverwerving ten behoeve van Gelderse Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 20.000.000

Paragraaf 2.4

Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 2.400.000

Paragraaf 2.5

Behoud van prioritaire soorten

31-12-2025

€ 1.000.000

Artikel 2.7.1, aanhef en onder a

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 15.000.000

Artikel 2.7.1, aanhef en onder b, c, d en e

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 7.000.000

Paragraaf 2.8

Functieverandering ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 16.000.000

Paragraaf 2.10

Innovatie Agrifood

31-12-2023

€ 1.000.000

Subparagraaf 2.15.1 t/m 2.15.5

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur

31-12-2025

€ 40.000.000

Subparagraaf 2.15.6

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur

31-12-2025

€ 2.000.000

Subparagraaf 2.15.7

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur

31-12-2025

€ 3.000.000

Artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdeel ii

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

31-12-2023

€ 250.000

Artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdelen i, iii, iv, en v en artikel 2.16.1, aanhef en onder b

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

31-12-2023

€ 2.750.000

Paragraaf 2.17a vleeskalverensector

Investeringen in niet-bewezen brongerichte innovaties in stalsystemen

31-12-2024

€ 11.500.000

Paragraaf 2.17a overige sectoren

Investeringen in niet-bewezen brongerichte innovaties in stalsystemen

31-12-2024

€ 20.000.000

Paragraaf 2.17b

gebied Veluwe

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

31-12-2024

€ 3.500.000

Paragraaf 2.17b

gebied Rijntakken

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

31-12-2024

€ 1.750.000

Paragraaf 2.17b

gebied Achterhoek

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

31-12-2024

€ 1.750.000

Paragraaf 2.18

Aanleg Agroforestry

31-12-2024

€ 700.000

Paragraaf 2.19

Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

31-12-2023

€ 270.000

Paragraaf 2.21

Circulaire mestverwerking

30-4-2025

€ 6.500.000

Paragraaf 2.22

Beëindigen van de houtoogst

31-12-2023

€ 13.000.000

Hoofdstuk 3

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 3.2.4, eerste lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

31-12-2027

€ 12.650.000

(mede van toepassing op paragraaf 2.23.4, eerste lid van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Artikel 3.2.4, tweede lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

1-7-2025

€ 10.000.000

Artikel 3.2.4, derde lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

31-12-2025

€ 11.000.000

Paragraaf 3.3

Overdracht en Nazorg overdracht bodemtaken aan gemeenten onder de Omgevingswet

31-12-2023

€ 2.600.000

Paragraaf 3.4

Ondergrond in beeld ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling

31-12-2023

€ 100.000 (subsidieplafond is met ingang van 9 februari 2023 vervallen)

Hoofdstuk 4

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 4.2

Infrastructurele Hoogwaardig openbaar vervoer

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.3

Duurzame vrachtauto’s

31-12-2024

€ 304.000

Paragraaf 4.4

Slimme mobiliteit

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.5

Complexe maatregelen hoofdfietsnet

31-12-2023

€ 10.000.000

Subsidieplafond is met ingang van 4 september 2023 vervallen.

Paragraaf 4.5

Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet

31-12-2023

€ 8.300.000

Subsidie is met ingang van 4 september 2023 inwerking getreden.

Paragraaf 4.6

Hoogwaardige fietsroutes

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.7

Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

31-12-2024

€ 150.000

Paragraaf 4.8

Buurtbus

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.9

Bushalte

31-12-2023

  • € 0

Paragraaf 4.12

DC-snellader en stationaire batterij voor logistieke voertuigen

31-12-2024

€ 896.000

Hoofdstuk 5

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 5.3

Functioneel gebruik erfgoed

31-12-2023

€ 18.634.611

(mede van toepassing op paragraaf 7.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Paragraaf 5.6

Gelderse thematische verhaallijnen

31-12-2024

€ 2.000.000

Paragraaf 5.10

Cultuur- en erfgoedpacten

31-12-2024

€ 2.040.000

Hoofdstuk 6

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 6.2.1, aanhef en onder a en b

Collectieve Wooninitiatieven

31-12-2023

€ 700.000

Artikel 6.2.1, aanhef en onder c

Collectieve Wooninitiatieven

31-12-2023

€ 800.000

Paragraaf 6.3

Steengoed benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

31-12-2023

€ 18.850.000

Paragraaf 6.4

Steengoed benutten – Procesondersteuning

31-12-2023

€ 1.700.000

Artikel 6.5.2, aanhef en onder a

Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw

31-12-2023

€ 3.000.000

artikel 6.5.2, aanhef en onder b

Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw

31-12-2023

€ 1.000.000

Artikel 6.5.2, aanhef en onder c

Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw

31-12-2024

€ 1.750.000

Paragraaf 6.6

Realiseren sociale huurwoningen

31-12-2023

€ 2.500.000

Paragraaf 6.7

Cofinanciering Besluit Woningbouwimpuls 2020

31-12-2023

€ 15.306.000

Paragraaf 6.8

Verhuisvergoeding huurwoning

31-12-2024

€ 2.000.000

Paragraaf 6.9

SteenGoed Challenge ‘mijn huis staat in Gelderland’

31-12-2023

€ 20.000

(mede van toepassing op paragraaf 2.20 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Hoofdstuk 7

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 7.4

Toekomstbestendige bedrijventerreinen - Procesondersteuning

31-12-2023

€ 2.000.000

Paragraaf 7.5

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

31-12-2023

€ 4.750.000

Paragraaf 7.6

Perspectieffonds Gelderland

31-12-2023

€ 10.000.000

Hoofdstuk 8

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 8.5

Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2021-2024

31-12-2024

€ 2.200.000

Paragraaf 8.6

Energieloketten 2021-2024

31-12-2024

€ 4.130.000

Paragraaf 8.8

Naderingsdetectie Gelderse windturbineparken

31-12-2024

€ 253.000

Paragraaf 8.9

Transitieplan industriële productieprocessen

30-4-2025

€ 2.500.000

Hoofdstuk 9

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 9.2

Gelderse Gebiedsagenda’s

-

Zie subsidieregeling

Artikel 9.3.2, aanhef en onder a

Subsidieregeling Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe

31-12-2024

€ 6.000.000

Artikel 9.3.2, aanhef en onder b

Subsidieregeling Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe

31-12-2024

€ 25.000.000

Paragraaf 9.4

Vitaal Openbaar bestuur

31-12-2023

€ 2.000.000

Paragraaf 9.5

Samenwerking Gelderland Lubelskie

31-12-2023

€ 0

Hoofdstuk 10

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 10.2

Aanpassingen Gemeenschapsvoorziening

31-12-2023

€ 7.900.000

(mede van toepassing op paragraaf 2.12 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Paragraaf 10.3

Dorpendeal

31-12-2023

€ 5.048.480

(mede van toepassing op paragraaf 2.21 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Paragraaf 10.4

Bevorderen inwonersparticipatie in kwetsbare wijken

31-12-2023

€ 1.000.000

(mede van toepassing op paragraaf 2.26 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Hoofdstuk 11

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 11.3

Sportieve buitenruimte in het kader van 3x3 basketbal

31-12-2023

€ 120.000

Paragraaf 11.4

Regionale sporttalentenprogramma's

31-12-2023

€ 545.000

(mede van toepassing op paragraaf 6.44 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Hoofdstuk 12

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Rijk van Nijmegen

Vrijheid

31-12-2023

€ 300.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Rivierengebied

Vrijheid

31-12-2023

€ 300.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Airborne Region

Vrijheid

31-12-2023

€ 300.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Veluwe

Vrijheid

31-12-2023

€ 300.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Achterhoek

Vrijheid

31-12-2023

€ 300.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder b

Vrijheid

31-12-2023

€ 720.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder c

Vrijheid

31-12-2023

€ 0

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends - Commissaris van de Koning

Mi riam Nienhuis -van Doremaele - secretaris

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag “bezwaarschrift” vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Ondertekening