Regeling vervallen per 10-01-2024

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2022 (AVOI)

Geldend van 11-12-2022 t/m 09-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2022 (AVOI)
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Gooise Meren 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordening gemeente Gooise Meren 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2022 10-01-2024 nieuwe regeling

30-12-2022

gmb-2022-542142

Onbekend.