Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2023

Geldend van 15-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vechtstromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2023
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 7.2 van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

23-11-2022

wsb-2022-13480

Onbekend.