Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen Waterschap Limburg

Geldend van 07-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen Waterschap Limburg
Citeertitel Verordening kwijtschelding waterschapbelastingen Waterschap Limburg 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 144 van de Waterschapswet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. artikel 3 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Het besluit van het algemeen bestuur van 2 januari 2017 ‘Kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelastingen Waterschap Limburg’.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2022 nieuwe regeling

30-11-2022

wsb-2022-13468

Onbekend.