Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2023)

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-66589

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-539372

Z22115370/D-RVS-22228180