Regeling vervallen per 21-12-2023

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2023)

Geldend van 22-12-2022 t/m 20-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-66585

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022 21-12-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-539365

Z22115370/D-RVS-22228180