Regeling vervallen per 21-12-2023

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2023)

Geldend van 02-02-2023 t/m 20-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-4743

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023 01-01-2023 21-12-2023 art. 5

26-01-2023

gmb-2023-44351

Z22115370
22-12-2022 02-02-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-539359

Z22115370/D-RVS-22228180