Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen door bedrijven op bestaande bedrijventerreinen gemeente Deventer

Geldend van 03-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen door bedrijven op bestaande bedrijventerreinen gemeente Deventer
Citeertitel Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen gemeente Deventer
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2025. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2022 nieuwe regeling

23-11-2022

gmb-2022-534535

2022-646