Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Maashorst

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Maashorst
Citeertitel Verordening op de adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regels met betrekking tot de welstandcommissie en monumentencommissie in de bouwverordening incl.14e serie artikelen 9.1 tot en met 9.8 en artikel 9.1 tot en met 9.8 bouwverordening Landerd 2017 en verordening fysiek leefomgeving gemeente Maashorst vervallen. Deze verordening treedt tegelijk met de wet, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 nieuwe regeling

24-11-2022

gmb-2022-533478

Onbekend.