Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en artikel 160 van die wet in het bijzonder;

Besluit:

vast te stellen het Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2023”.

De privaatrechtelijke tarieven worden als volgt vastgesteld:

Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  kledingbank:

  Liefdadigheidsinstelling die textiel inzamelt, veelal via containers, om die vervolgens gratis uit te geven aan particuliere eindgebruikers.

 • b.

  charitatieve instelling:

  Organisaties die textiel inzamelen en de opbrengsten van de verkoop van die textiel ten goede laten komen aan een statutaire liefdadigheidsdoelstelling.

 • c.

  kringloopcentra:

  Organisaties die zich richt op het inzamelen van diverse gebruiksgoederen, om die vervolgens voor een niet commercieel tarief aan te bieden aan particuliere eindgebruikers;

 • d.

  commerciële partijen:

  Organisaties die o.a. textiel inzamelen om die vervolgens met een winstoogmerk te vervreemden.

Artikel 2. Tarieven

De volgende tarieven worden vastgesteld:

A. Tarieven ingezameld textiel

I

Via aanbesteding:

 
 

a openbaar en particulier terrein

Marktwaarde

II

Via verkooppunten op particulier terrein:

 
 

a Kledingbank

€ 0,20

 

b. Charitatieve instelling

€ 0,25

 

c. Kringloopcentra

€ 0,25

 

d. Commerciële partij

€ 0,50

 

e. organisaties met een eigen container

€ 0,05 extra

 
 

op de bij a t/m d genoemde tarieven

III

Op de verkoopfactuur aan ondernemers moet worden opgenomen: ‘BTW verlegd’. Op de verkoopfactuur aan een niet-ondernemer wordt 21% BTW in rekening gebracht.

B.

I. Straatwerktarieven

Activiteit

Verrekeneenheid

Tarief

A.

Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt

 
 
 

* degeneratievergoeding

per m²

€ 3,15

B.

Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt

 
 
 

* tegels

per m²

€ 14,95

 

* klinkers

per m²

€ 14,95

C.

Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit

 
 
 

* tegels

per m²

€ 30,66

 

* klinkers

per m²

€ 30,66

Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)

 
 

tegels en klinkers

per m²

€ 2,81

Bij herstel straatwerk tegels wordt een minimale sleufbreedte van 0,45 m berekend.

Bij herstel straatwerk klinkers wordt een minimale sleufbreedte van 0,50 m berekend.

II. Tarieven asfalt en groenherstel

Activiteit

Verrekeneenheid

Tarief

warm asfalt

 
 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

per m²

€ 394,42

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

 

per m²

€ 242,58

koud en sproei-asfalt

 
 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

 

per m²

€ 100,35

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

 

per m²

€ 50,53

plantsoenen en bermen

 
 

berm

 

per m²

€ 2,55

berm (6x maaien)

 

per m²

€ 3,88

gazon

 

per m²

€ 7,74

struiken

 

per m²

€ 28,01

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de normlonen voor grond-,water en

wegenbouw, gepubliceerd door het C.R.O.W..

 
 

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de normlonen voor grond-,water en wegenbouw, gepubliceerd door het C.R.O.W..

III. Toeslagen / extra kosten

Constatering

 

Kosten

Omschrijving extra werk

Straatwerk en/of opleveringsfoto na 5 werkdagen, na een verzoek, niet of niet goed ingevoerd

als de aannemer na 10 werkdagen, na verzoek hiertoe, na nog eens 5 werkdagen geen gegevens aanlevert met betrekking tot het aantal vierkante meters waaraan is gewerkt én/of een foto van het werk, zoals voorgeschreven in het handdoek Kabels en Leidingen (art. 4.2 2e lid), dan wordt het tarief verhoogd met

€ 53,47

De gemeente gaat of laat het straatwerk (opnieuw) inmeten en maakt hiervan een foto en voert dit vervolgens in, in het registratiesysteem.

Openbreking zonder melding/ vergunning

Of

Onterechte calamiteit

Als de aannemer graaft zonder melding of vergunning,

Of als de melding als een calamiteit wordt gemeld terwijl deze was te voorzien dan wordt het tarief verhoogd met

€ 64,38

De gemeente maakt een incidentele melding aan, gaat of laat het straatwerk inmeten en maakt hiervan een foto en voert dit vervolgens in, in het registratiesysteem.

Voor niets gekomen

Als de gemeente, bij een opleveringsafspraak, voor niets komt, omdat de aannemer niet ter plekke is, dan wordt het tarief verhoogd met

€ 32,18

Er moet een nieuwe afspraak gemaakt worden voor de oplevering. De onnodig gemaakte kosten worden doorbelast.

Te late melding

Als de aannemer minder dan 5 werkdagen voor het werk doet, zoals voorgeschreven in het handdoek Kabels en Leidingen (art. 4.2 1e lid), dan kan het tarief worden verhoogd met

€ 32,18

Als de gemeente geen tijd meer krijgt de melding te beoordelen, kan de aannemer starten vooraleer er een goedkeuring is. De gemeente moet naar het werk gaan kijken of het alsnog kan worden goedgekeurd.

Onbehoorlijke oplevering

als de aannemer, ondanks verzoek hiertoe, na 10 werkdagen het straatwerk alsnog onbehoorlijk oplevert, zoals voorgeschreven in het handdoek Kabels en leidingen, dan wordt het tarief verhoogd met

Werkelijk gemaakte kosten

De gemeente gaat of laat het straatwerk herstellen, inmeten en maakt hiervan een foto en voert dit vervolgens in, in het registratiesysteem.

Onveilige werkzaamheden

als de aannemer, ondanks verzoek hiertoe, nog de regelgeving niet naleeft (VOI, HKL, CROW 96b, etc.), dan kan het tarief worden verhoogd met

Werkelijk gemaakte kosten

In het geval de gemeente maatregelen moet nemen om de werkomgeving veilig te maken.

C. Bestrijden en verwijderen graffiti

Particulieren

1e reiniging

 

Voorrijdkosten

per m2

 
 

€ 36,20

€ 38,20

 

 
 

Jaarcontract

 
 

per jaar

 

Tussenwoning

 

€ 53,30

 

Hoekwoning

 

€ 106,50

Bij een verhoogd of verlaagd risico kunnen de tarieven worden bijgesteld naar boven of beneden.

Bedrijven

1e reiniging

 

Voorrijdkosten

Tarief

Risicofactor

tarief per m2 = risicofactor x tarief

 

Glas, Trespa, Poedercoat en gespoten metaal,

€ 36,20

€ 38,20

3%

€ 1,10

 

Emaille beton, Lexaan, Geverfd hout, Metaal gegalvaniseerd

€ 36,20

€ 38,20

10%

€ 3,80

 

Kunststof

€ 36,20

€ 38,20

20%

€ 7,60

 

Marmer, Graniet, Geïmpregneerd hout

€ 36,20

€ 38,20

30%

€ 11,50

 

Beton, Betonsteen, Baksteen, Zandsteen, Geverfd aluminium, Damwand.

€ 36,20

€ 38,20

40%

€ 15,30

 

Natuursteen, Blank Hout

€ 36,20

€ 38,20

50%

€ 19,10

 

Zachte kalkzandsteen

€ 36,20

€ 38,20

60%

€ 22,90

 
 
 
 
 
 

Jaarcontract

 
 
 
 
 
 

Basisbedrag

 

10% van de kosten van de totale reiniging

 

Evt. meerkosten

 

Gemaakte kosten conform tarief 1e

 
 
 
 

reiniging minus basisbedrag

 

Verenigingen en organisaties

Jaarcontract

 
 

tarief per woning

 
 
 

Woningbouwvereniging

 

€ 7,40

(alleen de 1e woonlaag wordt

 
 
 
 

berekend bij hoogbouw)

 

Vastgoedorganisaties

< 100 woningen

€ 21,40

 
 
 
 

>= 100 en < 500

€ 15,00

 
 
 
 

>= 500

€ 7,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkraden en buurtverenigingen

1e reiniging

afhankelijk van de verontreiniging, gaat in onderling overleg.

 
 

jaarcontract

€ 6,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scholen

Standaard vanaf

€ 168,30

(afhankelijk van grootte gebouw)

 
 
 
 
 
 
 

De hier genoemde tarieven zijn op basis van een contract voor 3 jaar.

 
 

Contracten reeds afgesloten

 
 

Jaarcontract

 
 

Scholen

Dierdonk

€ 336,70

 
 
 

Roc ter AA

€ 336,70

 
 
 
 
 
 
 

Diversen

 

Voorrijdkosten

per m2

vaste aanneemsom

 

Elkerliek Ziekenhuis

€ 34,70

€ 36,80

 
 

Knippenberg college

€ 34,70

€ 36,80

 
 

Centrummanagement

 
 

€ 20.000,00

 
 
 
 
 
 
 

uur

gebruikte materialen

Interne gemeentelijke afdelingen

€ 63,90

alle kosten

 
 
 
 
 
 

D. Tarieven standplaatsen en kermissen

Voor 2023 zijn deze vastgesteld in artikel 7 t/m 9 van de Algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen Helmond 2023. Deze zijn in te zien via www.helmond.nl.

E. Tarieven Nutsvoorzieningen

 

Bemeterde elektriciteitskast:

 

E.1

Eenmalige aansluitkosten op weekdagen

€ 51,90

E.2

Eenmalige aansluitkosten weekend

€ 64,90

E.3

Verhoogd met variabele kosten per kilowatuur KwH

€ 0,46

 
 
 
 

Onbemeterde elektriciteitskast:

 

E.4

Elektriciteitsaansluiting per dag of deel hiervan op weekdagen

€ 57,40

E.5

Elektriciteitsaansluiting per dag of deel hiervan in het weekend

€ 70,50

 
 
 
 

Wateraansluiting:

 

E.6

Wateraansluiting per dagdeel

€ 6,85

E.7

Wateraansluiting per dag

€ 13,00

 
 
 
 

Aansluiting op lichtmast:

 

E.8

Eenmalige aansluitkosten: door aanvrager zelf te regelen

gratis

E.9

Variabele kosten per kilowattuur (kWh)

€ 0,21

 
 
 
 

Overschrijding gecontracteerde vermogen:

 

E.10

Bij een overschrijding van het gecontracteerde vermogen van 80 Ampère worden de bedragen zoals hierboven genoemd onder E.1 t/m E.5 verhoogd met

€ 2.500,00

Artikel 3. BTW

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Over de tarieven bij B.I en B.II is geen BTW verschuldigd (BLKB 2012 / 175M).

Artikel 4. Intrekkingsbepaling en inwerkingtreding

 • 1. Het Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022", vastgesteld bij B&W-besluit van 28 september 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 27 september 2022.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

de secretaris

H. J. de Ruiter