Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening precariobelasting Helmond 2023

Geldend van 10-05-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening precariobelasting Helmond 2023
Citeertitel Verordening precariobelasting Helmond 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2023 01-01-2023 01-01-2024 bijlage 1

11-04-2023

gmb-2023-202229

32
01-01-2023 10-05-2023 nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-531301

66E