Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oss

Geldend van 02-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oss
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oss
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-65427 exb-2022-65428

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Inkoopbeleid gemeente Oss 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2022 nieuwe regeling

22-11-2022

gmb-2022-529674

5002337