Grondwateronttrekkingsheffing Gelderland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Grondwateronttrekkingsheffing Gelderland
Citeertitel Verordening grondwateronttrekkingsheffing Gelderland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk XV van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt. De datum van ingang van de heffing is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt. Deze regeling vervangt de Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-09-2022

prb-2022-14026

2022-003216 PS 2022-494