Regeling vervallen per 31-12-2026

Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe

Geldend van 01-06-2023 t/m 30-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe
Citeertitel Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel I, onderdelen B en C, van dit besluit treden in werking met ingang van 3 juli 2023, tegelijk met de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023 01-01-2023 31-12-2026 wijziging artikel 1 en 7

23-05-2023

prb-2023-6007

2023000718
01-01-2023 01-06-2023 nieuwe regeling

15-11-2022

prb-2022-14002

2022001793