Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe

Geldend van 14-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe
Citeertitel Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel I, onderdeel F, terug tot en met 1 januari 2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2024 01-01-2024 wijziging

11-06-2024

prb-2024-8684

Onbekend.
01-06-2023 01-01-2023 14-06-2024 wijziging artikel 1 en 7

23-05-2023

prb-2023-6007

2023000718
01-01-2023 01-06-2023 nieuwe regeling

15-11-2022

prb-2022-14002

2022001793