Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hilversum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2023
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-64951

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

09-11-2022

gmb-2022-525035

Onbekend.