Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam van 15 november 2022 over de toepassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en ter uitvoering van het Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022 en de ‘Aanvulling op Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022’. (Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam)

Geldend van 26-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam van 15 november 2022 over de toepassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en ter uitvoering van het Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022 en de ‘Aanvulling op Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022’. (Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  2. artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam van 1 mei 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2022 nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-524952

Z21096320/D-ADV-22223468