Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr. 1920738, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023

Geldend van 24-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr. 1920738, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023
Citeertitel Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL (Provinciaal Blad 2015, 117).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2022 nieuwe regeling

15-11-2022

prb-2022-13979

Onbekend.