Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (VFL)

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (VFL)
Citeertitel Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp Fysieke leefomgeving
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 154 van de Gemeentewet
 4. artikel 10.32a van de Wet milieubeheer
 5. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 7. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 8. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 9. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
 10. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
 11. artikel 8 van de Woningwet
 12. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2022 Nieuwe regeling

03-11-2022

gmb-2022-521942

Onbekend.