Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2024 bijlage 1

04-10-2023

gmb-2023-462036

224105-2023
01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

09-11-2022

gmb-2022-521384

492398-2022