Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regels subsidie Winterswijk 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidie Winterswijk 2023
Citeertitel Nadere regels subsidie Winterswijk 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de nadere regels subsidie Winterswijk 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-520938

Onbekend.