Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2022 en artikel 9 van de verordening parkeerbelastingen 2023;

besluit:

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2023, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2023.

 • 4.

  zijn ‘aanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2022’ van 20-09-2022, publicatienr. 420343 in te trekken.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 27 september 2022

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

1 Plaats en tijdstip betaald parkeren

 • a.

  De parkeerduur voor de drie parkeerplaatsen naast het kantoor van de Rabobank aan de Marskant inclusief de aanwezige gehandicaptenplaats, is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • b.

  De parkeerduur voor de Kiss & Ride parkeerplaatsen aan het Industrieplein, is beperkt tot 60 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • c.

  Voor het parkeren op ter plaatse als zodanig aangeduide Shop & Go parkeerplaatsen binnen het gefiscaliseerd gebied is geen parkeerbelasting verschuldigd.

 • d.

  De parkeerduur voor de parkeerplaatsen op de terreinen het Mitchamplein, Ir. M. Schefferlaan, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, Sherwood Rangers en de Eikstraat is beperkt tot maximaal 24 uur.

 • e.

  De straten in het autovrije gebied zijn: Pastoriestraat, Marktstraat, Marktsteeg, Burgemeester van der Dussenplein, deel Burg. Jansenplein, deel Kloosterhof, deel Wemenstraat, deel Enschedesestraat, Nieuwsteeg, Nieuwstraat, Domineespad, Veldbleekstraat, Kattenhoek, deel Beekstraat, Telgen, Telgensteeg, deel B.P. Hofstedestraat, Schouwburgplein, Molenstraat, Molensteeg, deel Brinkstraat, Beeksteeg, Stationsplein.

 • f.

  De parkeerduur voor de overige plaatsen op straat is onbeperkt.

 • g.

  De plaats en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd en de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen mei 2022, is het gebied op bijgevoegde kaart dat begrensd wordt door de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, de oude algemene begraafplaats, Coldstream, Bankastraat, Sumatrastraat, Mitchamplein, Deldenerstraat, Tuindorpstraat, Marskant, Dorpsmatenstraat, Prinses Beatrixstraat, Emmaweg, spoorlijn, Nachtegaalspad, Julianalaan, Willem de Clercqstraat, Industriestraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, De Wetstraat en Wemenstraat met uitzondering van het autovrije gebied. Tot dit gebied behoren ook de parkeerterreinen aan de Eikstraat, de Ir. M. Schefferlaan, de Wolter ten Catestraat en de Marskant. Buiten dit gebied behoren tevens de parkeerplaatsen aan de Willem van Otterloostraat en het parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg) tot het gefiscaliseerde gebied.

Geldig op

 

In de vergunningsgebieden 1 tot en met 5:

 

maandag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

dinsdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

woensdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

donderdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur

 

vrijdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 17:00 uur

 
 

Parkeren op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Koningsdag is gratis op de parkeerplaatsen in de gebieden 1 t/m 5.

2 Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van betaald parkeren op de parkeerplaatsen in het aangewezen gebied geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van pinnen of belparkeren.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig is of het saldo op de gebruikte pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Het, na inwerkingstelling, door de parkeerapparatuur afgegeven parkeerkaartje dient met tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht in de gebieden 1 t/m 5.

 • 4.

  De verleende parkeervergunning dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht of digitaal een geactiveerd parkeerrecht te hebben in de gebieden 1 t/m 5.

 • 5.

  voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening Parkeerbelastingen Hengelo mei 2022 door middel van het inwerking stellen van parkeerapparatuur middels een daarvoor ingerichte camera, mobiele telefoon of computer moet geschieden met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur werden gesteld.

 • 6.

  De minimum inworp bij parkeerautomaten is € 0,50.

Deze bijlage behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van 27 september 2022.

afbeelding binnen de regeling