Regeling vervallen per 31-12-2023

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021;

b e s l u i t

vast te stellen het

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2023

 • 1.

  De Subsidieplafonds voor het jaar 2023 worden als volgt vastgesteld:

  Cluster naam

  Activiteit

  Bedrag

  Jeugd

  Steungezinnen

  15.318

  Veilig thuis (AMK)

  193.733

  Preventie Jeugd

  52.233

  Plaatselijk jeugd en jongerenwerk

  11.950

  't Stekkie

  5.000

  Jeugdgezondheidszorg 0 t/m 4 jaar

  498.294

  Jeugdgezondheidszorg maatwerk

  39.107

  Speeltuinwerk

  15.645

  Maatschappelijke ondersteuning

  Herstel Verslavingsproblematiek

  8.800

  Maatjesproject

  36.200

  Buurtbemiddeling

  55.563

  Welzijn ouderen

  4.500

  Inloopvoorzieningen

  33.160

  Mantelzorgers

  69.780

  E.H.B.O. (Eerste hulp bij ongelukken)

  500

  Slachtofferhulp

  9.838

  Preventie

  16.100

  Cultuur en ontspanning

  Strandbad

  10.504

  Cultuur en erfgoedpact

  15.000

  Stichting Achterhoek Toerisme

  53.921

  Zwembad Jaspers

  430.000

  Sportcomplex Avanti

  4.100

  sportcomplex WTC

  13.017

  sportcomplex Huitinkveld Trias

  15.323

  Gehandicaptensport

  1.500

  Boogie Woogie

  710.020

  Openbare bibliotheek Oost-Achterhoek

  434.462

  Muziekverenigingen

  27.864

  Lokale omroep

  37.778

  Schouwburg de Storm

  590.968

  Exploitatie Museum

  38.452

  Villa Mondriaan (museum)

  114.288

  Educatie

  School-ex

  4.968

  Trajectbeg en Sociaal raadsliedenwerk

  18.588

  Peuteropvang

  177.503

  Voorschoolse voorzieningen

  48.916

  BTO Skills (lokatie Parallelweg)

  10.000

  VVE Onderwijsachterstandbeleid

  873.959

  Inkomen en participatie

  Kledingbank

  5.175

  Vrijwilligers

  116.699

  Humanitas (FB en TA)

  31.716

  Voedselbank

  12.780

  Infrastructuur & gebiedsontwikkeling

  Verkeersveiligheid VVN

  5.100

  Belangenverenigingen buurtschappen

  12.472

 • 2.

  De wijze van verdeling van de beschikbare bedragen als bedoeld in artikel 4:26 Awb is vastgelegd in de Nadere regels subsidie Winterswijk 2023.

Ondertekening

Winterswijk, 15 november 2022

Burgemeester en wethouders,

S. Weir

gemeentesecretaris

B.J.J. Bengevoord

burgemeester