Verordening op de heffing en de invordering van leges Castricum 2023

Geldend van 24-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Castricum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Castricum 2023
Citeertitel Legesverordening Castricum 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Legesverordening Castricum 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2022 nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-519451

Onbekend.