Beleidsregels uitwegen gemeente Dijk en Waard

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels uitwegen gemeente Dijk en Waard
Citeertitel Beleidsregels uitwegen gemeente Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2022 nieuwe regeling

06-09-2022

gmb-2022-518947

337179