Beleidsnotitie Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht van Hulst (10 november 2022)

Geldend van 23-11-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht van Hulst (10 november 2022)

Het beschermd stadsgezicht van Hulst:

afbeelding binnen de regeling

Leesmanier beleidsnotitie

Als u zonnepanelen wilt plaatsen in het beschermd stadsgezicht van Hulst en deze zijn niet vergunningsvrij conform hoofdstuk 1 en 2. Dan leest u eerst hoofdstuk 3 (hier ziet u in welk niveau uw pand is gelegen en wat de algemene criteria’s zijn) en daarna het desbetreffende hoofdstuk van het type dak waar u deze zonnepanelen wilt plaatsen. In hoofdstuk 12 kunt u lezen wat er bij een aanvraag voor zonnepanelen ingediend moet worden.

Als u voldoet aan de regels uit deze beleidsnotitie dan is een beoordeling van een welstands- en Monumentencommissie niet nodig. Een aanvraag die hier aan voldoet bespoedigt de vergunningverlening en bedraagt minder legeskosten.

Wordt er niet voldaan aan de regels van deze sneltoetscriteria dan zal de aanvraag voorgelegd worden aan de welstand- en Monumentencommissie.

Inhoudsopgave:

Vergunningsvrij (geldt niet voor rijksmonumenten)

 • 1.

  Achterdakvlak niet grenzend aan openbaar toegankelijk gebied

 • 2.

  Daken van bijgebouwen, aanbouwen die gelegen zijn in het ‘achtererfgebied beschermd stadsgezicht’

Vergunningsplichtig

 • 3.

  Drie zones met verschillende waardes (categorie indeling) en algemene criteria

Verschillende type vergunningsplichtige daken

 • 4.

  Achterdakvlak grenzend aan openbaar toegankelijk gebied

 • 5.

  Daken van bijgebouwen, aanbouwen die niet gelegen zijn in het ‘achtererfgebied beschermd stadsgezicht’

 • 6.

  Zijdakvlak die niet grenst aan openbaar toegankelijk gebied

 • 7.

  Zijdakvlak die grenst aan openbaar toegankelijk gebied

 • 8.

  Platdak van een hoofdgebouw

 • 9.

  Voordakvlak

 • 10.

  Mansardekap: 

  • 10.1

   Zijdakvlak niet gekeerd naar openbaar gebied (nok haaks op de straat)  

  • 10.2

   Zijdakvlak, voordakvlak en achterdakvlak gekeerd naar openbaar gebied

 • 11.

  Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

 • 12.

  Wat moet er bij een aanvraag voor zonnepanelen allemaal worden ingediend?

1. Achterdakvlak niet grenzend aan openbaar toegankelijk gebied

Voor alle gebouwen binnen het beschermde stadsgezicht, die niet beschermd zijn als Rijksmonument, is het aanbrengen van zonnepanelen op achterdakvlakken die niet grenzen aan een openbare ruimte zoals de wallen van Hulst, plein of straat onder de volgende voorwaarden vergunningsvrij:

 • 1.

  binnen het dakvlak,

 • 2.

  in of direct op het dakvlak, en

 • 3.

  Hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak.

Algemeen

indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst;

afbeelding binnen de regeling

Vergunningsvrij = vergunningsvrij

Dus hier dient u geen aanvraag of melding voor in te dienen. Dit kunt u direct uitvoeren.

2. Daken van bijgebouwen, aanbouwen die gelegen zijn in het ‘achtererfgebied beschermd stadsgezicht’

Wat is nu een vergunningsvrij achtererfgebied in een beschermd stadsgezicht?

Achtererfgebied beschermd stadsgezicht

Erf maakt geen deel uit van het erf aan de zijkant van dat gebouw en is niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd.

afbeelding binnen de regeling

Voorbeeld achtererfgebied Binnenstad van Hulst:

afbeelding binnen de regeling

Ligt een bijgebouw of aanbouw dus in dit achtererfgebied dan kunnen er op deze daken (platdak / kap) vergunningsvrij zonnepanelen worden geplaatst onder de volgende voorwaarden:

Op een schuin dak:

 • 1.

  binnen het dakvlak,

 • 2.

  in of direct op het dakvlak, en

 • 3.

  Hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak.

Op een plat dak:

Afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel.

afbeelding binnen de regeling

3. Drie zones met verschillende waardes (categorie indeling) en algemene criteria

Het beschermd stadsgezicht van Hulst heeft niet overal dezelfde hoge historische waarden. Zo zijn er bijvoorbeeld naoorlogse woongebieden die minder historische waarden bezitten dan bijvoorbeeld de panden aan de Grote Markt. Er zijn 3 niveaus opgesteld. Niveau 1 (rood) heeft de hoogste waarde, daarna niveau 2 (blauw) en dan niveau 3 (groen). Alle panden buiten de stadswallen, maar wel binnen het beschermd stadsgezicht (zie afbeelding 1, pagina 1) dient beoordeeld te worden conform niveau 3 (groen).

afbeelding binnen de regeling

Niveau 1 (extra waardevol): mogen geen zonnepanelen geplaatst worden op het voordakvlak of zijdakvlak grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied.

Het gebouw dat met zijn voorgevel grenst aan één van de drie kleuren (niveaus) dient voor het gehele pand beoordeeld te worden als één van die drie kleuren (niveaus). Dus als de voorgevel ligt tegen een rode kleur, maar de zijgevel aan een groene kleur, dan dient het gehele pand beoordeeld te worden als een rode kleur.

Uitzondering:

De achterdakvlakken van woningen die grenzen aan de Rijks beschermde stadswallen (openbare ruimte) dienen beoordeeld te worden als een rode kleur. Het gaat dan alleen om het achterdakvlak!

Algemene criteria zonnepanelen:

Niet toegestaan binnen dit beleid zijn panelen op:

 • 1.

  Rijksmonumenten (zie hoofdstuk 11, aanvragen hiervoor dienen voorgelegd te worden aan de welstand- en Monumentencommissie).

 • 2.

  Daktoevoegingen: zoals dakkapellen, dakopbouwen en torens.

 • 3.

  Leibedekking.

 • 4.

  Zonnepanelen aan gevels zijn niet toegestaan.

 • 5.

  Zonnepanelen losgeplaatst op het erf of op stellages.

Algemeen (dit geldt dus voor het gehele beschermde stadsgezicht (niveau 1 t/m 3)

 • 1.

  Zonnepanelen uitvoeren in een antraciete, donkere unikleur. Geen zilverkleurige randen.

 • 2.

  Bestaande pannen blijven liggen.

 • 3.

  Panelen dienen reversibel te worden aangebracht.

 • 4.

  Buizen en leidingen reversibel aanbrengen en zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande leidingentracés.

 • 5.

  Zonnepanelen hebben een maximale afmeting van 195 x 99cm. Ter info: standaard zonnepanelen hebben een afmeting van 165 x 99cm.

 • 6.

  Op een schuindak in of direct op het dakvlak, en de hellingshoek is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak.

 • 7.

  Niveau 1 (extra waardevol): mogen geen zonnepanelen geplaatst worden op het voordakvlak of zijdakvlak grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied.

 • 8.

  Basisvlak ligt enkel onder het nokvlak, dus niet onder hoekkeper(s).

 • 9.

  Geen zonnepanelen mogelijk in kleine dakschilden

afbeelding binnen de regeling

4. Achterdakvlak grenzend aan openbaar toegankelijk gebied

Niveau 1 en 2

afbeelding binnen de regeling

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 1 meter vanuit dakranden en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Maximaal 1 rechthoekig of vierkant zonnepaneelvlak per dakvlak.

 • Maximaal 6 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

  afbeelding binnen de regeling

 • Maximaal 8 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

  afbeelding binnen de regeling

 • 0,5 meter afstand houden van, woningscheidende muren, afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

Niveau 3

afbeelding binnen de regeling

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 0,5 meter vanuit dakranden, 0,5 meter uit nok en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Meerdere rechthoekige of vierkante zonnepaneelvlakken per dakvlak zijn mogelijk, mits netjes geordend (bv: op één lijn, boven elkaar, etc..). Per vlak minimaal 2 zonnepanelen.

 • Geen maximum aantal zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 0,25 meter afstand houden van woningscheidende muren (in totaal zit er dan 0,5 meter tussen de panelen (als de buren ook zonnepanelen plaatsen)),

 • 0,5 meter afstand houden van afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

5. Daken van bijgebouwen, aanbouwen die niet gelegen zijn in het ‘achtererfgebied beschermd stadsgezicht’

Niveau 1 t/m 3

afbeelding binnen de regeling

Op een platdak

 • 1.

  Zonnepanelen plaatsen binnen het basisvlak:

  • Afstand tot de randen van het dak ten minste gelijk aan hoogte paneel.

 • 2.

  Hoogte paneel max 0,4 meter boven dakrand.

 • 3.

  Zonnepanelen geordend aan elkaar plaatsen binnen dit basisvlak

  afbeelding binnen de regeling

Op een schuin dak:

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 0,5 meter vanuit dakranden, 0,5 meter uit nok en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Meerdere rechthoekige of vierkante zonnepaneelvlakken per dakvlak zijn mogelijk, mits netjes geordend (bv: op één lijn, boven elkaar, etc..). Per vlak minimaal 2 zonnepanelen.

 • Geen maximum aantal zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 0,5 meter afstand houden van afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

6. Zijdakvlak die niet grenst aan openbaar toegankelijk gebied

Niveau 1 t/m 3

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Geldt niet voor een mansardekap (franse kap) zie hoofdstuk 10

 • 2.

  Zonnepanelen plaatsen binnen het basisvlak:

  • 0,2 meter boven de goot

  • 0,5 meter onder de nok

  • 0,5 meter los van de achtergevel

  • 1 meter achter de voorgevel

 • 3.

  Zonnepanelen geordend aan elkaar plaatsen binnen dit basisvlak

  afbeelding binnen de regeling

7. Zijdakvlak die grenst aan openbaar toegankelijk gebied

Niveau 1 en 2

afbeelding binnen de regeling

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 1 meter vanuit dakranden en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Maximaal 1 rechthoekig of vierkant zonnepaneelvlak per dakvlak.

 • Maximaal 6 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

  afbeelding binnen de regeling

 • Maximaal 8 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

  afbeelding binnen de regeling

 • 0,5 meter afstand houden van, woningscheidende muren, afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

  afbeelding binnen de regeling

Niveau 3

afbeelding binnen de regeling

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 0,5 meter vanuit dakranden, 0,5 meter uit nok en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Meerdere rechthoekige of vierkante zonnepaneelvlakken per dakvlak zijn mogelijk, mits netjes geordend (bv: op één lijn, boven elkaar, etc..). Per vlak minimaal 2 zonnepanelen.

 • Geen maximum aantal zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 0,25 meter afstand houden van woningscheidende muren (in totaal zit er dan 0,5 meter tussen de panelen (als de buren ook zonnepanelen plaatsen)),

 • 0,5 meter afstand houden van afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

8. Platdak van een hoofdgebouw

Niveau 1 t/m 3

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Zonnepanelen plaatsen binnen het basisvlak:

  • Afstand tot de randen van het dak ten minste gelijk aan hoogte paneel.

 • 2.

  Hoogte paneel max 0,4 meter boven dakrand.

 • 3.

  Zonnepanelen geordend aan elkaar plaatsen binnen dit basisvlak

  afbeelding binnen de regeling

9. Voordakvlak

Niveau 1 (extra waardevol)

Geen zonnepanelen mogelijk in het voordakvlak en het zijdakvlak grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied van panden die grenzen aan de Grote Markt, Steenstraat, Gentsestraat, Gentse Poort, Houtmarkt, panden rond de Basiliek (Cornelis de Vosplein, Lange Nieuwstraat en Korte Nieuwstraat) en panden rond de Bierkaai.

afbeelding binnen de regeling

Niveau 1 en 2

afbeelding binnen de regeling

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 1 meter vanuit dakranden en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Maximaal 1 rechthoekig of vierkant zonnepaneelvlak per dakvlak.

 • Maximaal 6 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

  afbeelding binnen de regeling

 • Maximaal 8 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

  afbeelding binnen de regeling

 • 0,5 meter afstand houden van, woningscheidende muren, afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

  afbeelding binnen de regeling

Niveau 3

afbeelding binnen de regeling

 • Zonnepanelen plaatsen op minimaal 0,5 meter vanuit dakranden, 0,5 meter uit nok en minimaal 0,5 meter uit de goot.

 • Meerdere rechthoekige of vierkante zonnepaneelvlakken per dakvlak zijn mogelijk, mits netjes geordend (bv: op één lijn, boven elkaar, etc..). Per vlak minimaal 2 zonnepanelen.

 • Geen maximum aantal zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 0,25 meter afstand houden van woningscheidende muren (in totaal zit er dan 0,5 meter tussen de panelen (als de buren ook zonnepanelen plaatsen)),

 • 0,5 meter afstand houden van afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

10. Mansardekap:

10.1 Zijdakvlak niet gekeerd naar openbaar gebied (nok haaks op de straat)

Niveau 1 t/m 3

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Zonnepanelen plaatsen binnen het basisvlak:

  • 0,2 meter boven de goot

  • 0,5 meter onder de nok

  • 0,5 meter los van de achtergevel

  • 1 meter achter de voorgevel

  • 0,2 meter uit de knik

 • 2.

  Panelen schakeren in een rechthoekig of vierkant vlak, geheel gevuld (geen sparingen)

  afbeelding binnen de regeling

10.2 Zijdakvlak, voordakvlak en achterdakvlak gekeerd naar openbaar gebied

Niveau 1 en 2

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Zonnepanelen plaatsen binnen het basisvlak:

  • 0,5 meter boven de goot

  • 0,5 meter onder de nok

  • 1 meter los van de dakranden

  • 0,2 meter uit de knik

 • 2.

  Panelen schakeren in een rechthoekig of vierkant vlak, geheel gevuld (geen sparingen).

 • 3.

  Maximaal 1 rechthoekig of vierkant zonnepaneelvlak.

 • 4.

  Maximaal 6 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 5.

  Maximaal 8 zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 6.

  0,5 meter afstand houden van, woningscheidende muren, afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

  afbeelding binnen de regeling

Niveau 3

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Zonnepanelen plaatsen binnen het basisvlak:

  • 0,5 meter boven de goot

  • 0,5 meter onder de nok

  • 0,5 meter los van de dakranden

  • 0,2 meter uit de knik

 • 2.

  Meerdere rechthoekige of vierkante zonnepaneelvlakken per dakvlak zijn mogelijk, mits netjes geordend (bv: op één lijn, boven elkaar, etc..). Per vlak minimaal 2 zonnepanelen.

 • 3.

  Geen maximum aantal zonnepanelen en minimaal 2 zonnepanelen

 • 4.

  0,25 meter afstand houden van woningscheidende muren (in totaal zit er dan 0,5 meter tussen de panelen (als de buren ook zonnepanelen plaatsen)),

 • 5.

  0,5 meter afstand houden van afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen (de wens voor een zonnepaneel kan dus leiden tot sanering/integratie van overige dakdoorbrekingen)

  afbeelding binnen de regeling

11. Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Zonnepanelen die geplaatst worden op Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten dienen altijd voorgelegd te worden aan de welstand- en Monumentencommissie.

Richtlijnen waar deze welstand- en Monumentencommissie naar kijken bij de beoordeling van zonnepanelen op een Rijksmonument:

Welstand- en Monumentencommissie denkt mee in de mogelijkheden om het duurzaamheidsvraagstuk voor zonnepanelen op een rijksmonument en gemeentelijk monumentn mogelijk te maken.

 • Indien de historische en/of architectonische kwaliteiten van het gebouw en/of de omgeving niet onevenredig worden aangetast

 • Maatwerk toepassen om toch zonnepanelen te kunnen plaatsen.

 • Voorkeur op bijgebouwen / aanbouwen of platte daken van hoofdgebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met afstanden tot de dakrand (= groter of gelijk aan hoogte paneel) en paneel niet hoger dan 40cm boven dakrand.

 • Voorkeur op achterdakvlakken en zijdakvlakken die niet gericht zijn op het openbaar toegankelijk gebied.

Niet toegestaan zijn:

 • Panelen op de stadspoorten, stadwallen, basiliek en molen.

 • Panelen op dakvlakken van hoofdgebouwen die gekeerd zijn naar het openbaar toegankelijk gebied indien hierdoor de kararkteristiek van het stadsgezicht onevenredig wordt aangetast en er schade ontstaat aan het historisch en ruimtelijk karakter van het beschermd stadsgezicht.

 • Panelen losgeplaatst op het erf of op stellages.

 • Panelen op leibedekking.

 • Panelen op daktoevoegingen: zoals dakkapellen, dakopbouwen en torens.

 • Zonnepanelen aan gevels zijn niet toegestaan.

Uitvoeringsvoorschriften:

 • Panelen schakeren in een rechthoekig vlak, geheel gevuld (geen sparingen in de rechthoek).

 • Zonnepanelen uitvoeren in een antraciete, donkere unikleur. Geen zilverkleurige randen.

 • Bestaande pannen blijven liggen.

 • Panelen dienen reversibel te worden aangebracht.

 • Buizen en leidingen reversibel aanbrengen en zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande leidingentracés.

 • Zonnepanelen hebben een maximale afmeting van 195 x 99cm. Ter info: standaard zonnepanelen hebben een afmeting van 165 x 99cm.

 • Zonnepanelen plaatsen conform niveau 1 de rode kleur.

Rijksmonumenten Binnenstad van Hulst

54 Rijksmonumenten

Geen zonnepanelen mogelijk:

nr

Locatie

Object en nummer

afbeelding

1

Bolwerkpoort

Keldermans- of Bolwerkpoort

22733

afbeelding binnen de regeling

2

Bagijnepoort

Bagijne- of Graauwsche Poort 22734

afbeelding binnen de regeling

3

Dubbele Poort

Dubbele Poort

22735

afbeelding binnen de regeling

4

Gentsepoort

Gentse Poort

22736

afbeelding binnen de regeling

nr

Locatie

Object en nummer

afbeelding

5

Molenbolwerk

De stadsmolen

22737

afbeelding binnen de regeling

6

Steenstraat 2

Sint-Willibrordusbasiliek 22778

afbeelding binnen de regeling

7

Vestingwal verdedigingsstelsel

Verdedigingsstelsel 22790

afbeelding binnen de regeling

nr

Locatie

Object en nummer

Afbeelding

8

Broodmarkt 8

De Lieve

Woonhuis

22738

afbeelding binnen de regeling

9

Gentsestraat 1

Woonhuis

22739

afbeelding binnen de regeling

10

Gentsestraat 3

Woonhuis

22740

afbeelding binnen de regeling

11

Gentsestraat 21

Woonhuis

22741

afbeelding binnen de regeling

 
 
 

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

12

Gentsestraat 6

Woonhuis

22742

afbeelding binnen de regeling

13

Gentsestraat 10

Woonhuis

22743

afbeelding binnen de regeling

14

Gentsestraat 12

Woonhuis

22744

afbeelding binnen de regeling

15

Gentsestraat 14-16

Woonhuis

22745

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

16

Gentsestraat 18

Woonhuis

22746

afbeelding binnen de regeling

17

Gentsetraat 20

Woonhuis

22747

afbeelding binnen de regeling

18

Gentsestraat 22

Woonhuis

22748

afbeelding binnen de regeling

19

Gentsestraat 24

Woonhuis

22749

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

20

Gentsestraat 28

Woonhuis

22750

afbeelding binnen de regeling

21

Korte Nieuwstraat 5

woonhuis

22759

afbeelding binnen de regeling

22

Korte Nieuwstraat 7

Woonhuis

22760

afbeelding binnen de regeling

23

Lange Bellingstraat 2

Woonhuis

22761

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

24

Lange Bellingstraat 4

Woonhuis

22762

afbeelding binnen de regeling

25

Steenstraat 1

Woonhuis

22764

afbeelding binnen de regeling

26

Steenstraat 3

Woonhuis

22765

afbeelding binnen de regeling

27

Steenstraat 5

Woonhuis 22766

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

28

Grote markt 15

Klooster, Kloosteronderdeel

22751

afbeelding binnen de regeling

29

Grote markt 21

Bestuursgebouw

22752

afbeelding binnen de regeling

30

Grote markt 2

Woonhuis

22753

afbeelding binnen de regeling

31

Grote markt 4

Woonhuis

22754

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

32

Grote markt 6

Woonhuis

22755

afbeelding binnen de regeling

33

Grote markt 14

Woonhuis

22756

afbeelding binnen de regeling

34

Grote markt 24

woonhuis

22757

afbeelding binnen de regeling

35

Houtmarkt 9

Woonhuis

22758

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

36

Steenstraat 29

Woonhuis

22774

afbeelding binnen de regeling

37

Steenstraat 31

Woonhuis

22775

afbeelding binnen de regeling

38

Steenstraat 33

Woonhuis

22776

afbeelding binnen de regeling

39

Steenstraat 37

Woonhuis

22777

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

40

Steenstraat 14

Sociale zorg, liefdadigheid

22779

afbeelding binnen de regeling

41

Steenstraat 20

Woonhuis

22780

afbeelding binnen de regeling

42

Steenstraat 22

Woonhuis

22781

afbeelding binnen de regeling

43

Steenstraat 7

Woonhuis

22767

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

44

Steenstraat 9

Woonhuis

22768

afbeelding binnen de regeling

45

Steenstraat 11

Woonhuis

22769

afbeelding binnen de regeling

46

Steenstraat 19

Woonhuis

22770

afbeelding binnen de regeling

47

Steenstraat 23

Woonhuis

22771

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

48

Steenstraat 25

Woonhuis

22772

afbeelding binnen de regeling

49

Steenstraat 27

Woonhuis

22773

afbeelding binnen de regeling

50

Steenstraat 24

Woonhuis

22782

afbeelding binnen de regeling

51

Steenstraat 26

Woonhuis

22783

afbeelding binnen de regeling

nr

locatie

Object en nummer

afbeelding

52

Steenstraat 28

Klooster, kloosteronderdeel

22784

afbeelding binnen de regeling

53

Steenstraat 30

Woonhuis

22785

afbeelding binnen de regeling

54

Grote markt 11

Woonhuis

509702

afbeelding binnen de regeling

12. Wat moet er bij een aanvraag voor zonnepanelen allemaal worden ingediend?

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht van Hulst. Dan kunt u hier een aanvraag voor indienen via www.omgevingsloket.nl. Vervolgens kunt u wanneer u bent ingelogd de activiteit ‘zonnepaneel of -collector plaatsen’ aanvinken. Als u deze heeft aangevinkt vult u dit formulier in. Aan het einde van het indienen kunt u bijlagen toevoegen (pdf en/of jpg bestanden).

Graag het volgende – voor een soepele vergunningverlening – aan bijlagen toevoegen:

 • Legplan van de zonnepanelen op schaal en met duidelijke maatvoering (afstanden tot de goot, nok, dakranden, eventueel woningscheidende muren, afvoeren (van ventilatie, CV etc), dakvensters, dakkapellen en schoorstenen)

 • productinformatie van het type zonnepaneel toevoegen. Let op in het beschermd stadsgezicht zijn enkel zonnepanelen toegestaan in een antraciete, donkere unikleur. Geen zilverkleurige randen.

 • foto’s van het dakvlak / pand waar de zonnepanelen op geplaatst worden.