Leegstandverordening 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Leegstandverordening 2022
Citeertitel Leegstandverordening Amsterdam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Leegstandwet
  2. artikel 6t van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 3.1

29-11-2023

gmb-2023-525059

Onbekend.
01-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-516172

Onbekend.