Beleidsplan Participatie 2015

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westvoorne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsplan Participatie 2015
Citeertitel Beleidsplan Participatie 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2014 nieuwe regeling

16-12-2014

gmb-2014-81822

Onbekend.