Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023 gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023 gemeente Utrecht
Citeertitel Verordening precariobelasting gemeente Utrecht 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Jaarlijkse aanpassing tarieven Precariobelasting aan de inflatie

10-11-2022

gmb-2022-511469

Onbekend.