Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 gemeente Utrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 gemeente Utrecht
Citeertitel Legesverordening gemeente Utrecht 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 Aanpassing leges rijbewijzen

20-06-2023

gmb-2023-284514

Onbekend.
01-01-2023 01-07-2023 Aanpassing op basis wettelijke tarieven reisdocumenten en rijbewijzen

20-12-2022

gmb-2022-577576

Onbekend.
01-01-2023 01-01-2023 Jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de inflatie.

10-11-2022

gmb-2022-511439

Onbekend.