Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2023
Citeertitel 'Verordening afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Jaarlijkse aanpassing tarieven verordening afvalstoffenheffing

10-11-2022

gmb-2022-511424

Onbekend.