Verordening Uitvoering en Handhaving (Omgevingsrecht) Scherpenzeel 2022

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Uitvoering en Handhaving (Omgevingsrecht) Scherpenzeel 2022
Citeertitel Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) Scherpenzeel 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt. De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gemeente Scherpenzeel, zoals vastgesteld door de raad d.d. 7 april 2016 wordt ingetrokken op het moment/tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-511174

Onbekend.