Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2023
Citeertitel Verordening rioolheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

09-11-2022

gmb-2022-511093

Onbekend.