Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2023

Geldend van 19-11-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2023
Citeertitel Verordening reclamebelasting Delft 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reclamebelasting Delft 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-509755

Onbekend.