Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2023

Geldend van 19-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2023
Citeertitel Verordening reclamebelasting Delft 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reclamebelasting Delft 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2022 nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-509755

Onbekend.