Vaststelling Waardevollebomenkaart behorende bij de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 17-11-2022 t/m heden

Intitulé

Vaststelling Waardevollebomenkaart behorende bij de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022

Nijverdal, 14 november 2022 Nr. 2022-027530

De manager Openbare ruimte;

Overwegende,

dat de raad op 11 oktober 2022 de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022 heeft vastgesteld;

dat daarbij de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2019 is ingetrokken;

dat met de intrekking van de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2019 de Waardevollebomenkaart is vervallen;

dat het wenselijk is een nieuwe Waardevollebomenkaart, behorende bij de Kapverordening 2022, vast te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022, nr. 2022-021497;

gelet op het bepaalde in de Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders 2021, nr. 2021-007735, waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van de Waardevollebomenkaart aan de manager Openbare ruimte is gemandateerd;

b e s l u i t:

I. vast te stellen de Waardevollebomenkaart gemeente Hellendoorn, versie 12 november 2022, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen;

II. in te trekken zijn besluit van 6 juli 2021, nr. 2021-018137.

III. dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

De manager Openbare ruimte,

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 6

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 7

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 8

afbeelding binnen de regeling