Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting Huizen 2023

Geldend van 19-11-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting Huizen 2023
Citeertitel Verordening watertoeristenbelasting Huizen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening watertoeristenbelasting 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

03-11-2022

gmb-2022-508999

Onbekend.