Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023

Geldend van 17-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023
Citeertitel Verordening onroerende zaakbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën I Organisatie en beleid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk XV van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2022 Nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-507563

Onbekend.