Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023

Geldend van 17-11-2022 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023
Citeertitel Verordening onroerende zaakbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën I Organisatie en beleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk XV van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2022 31-12-2023 Nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-507563

Onbekend.