Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren

Geldend van 16-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren
Citeertitel beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994
  3. artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994
  4. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2022 nieuwe regeling

25-10-2022

gmb-2022-507168

Onbekend.