Regeling vervallen per 16-12-2023

2023 - Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs B.P. Hofstedestraat 41 in Hengelo

Geldend van 01-01-2023 t/m 15-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 2023 - Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs B.P. Hofstedestraat 41 in Hengelo
Citeertitel Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 16-12-2023 nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-504876

3492257