Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register

Geldend van 15-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorschoten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 2020
  2. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  3. artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking na publicatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2022 nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-503179

Z/22/069782