Regeling vervallen per 15-08-2023

Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 14-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023
Citeertitel Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.
  2. Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 september 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 15-08-2023 artikel 10

20-12-2022

prb-2022-15476

Onbekend.
22-11-2022 30-12-2022 nieuwe regeling

01-11-2022

prb-2022-13384

Onbekend.