SUBSIDIEREGELING ‘ELKE PEUTER EEN KANS’ 2023-2024 GEMEENTE LAREN

Geldend van 15-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling SUBSIDIEREGELING ‘ELKE PEUTER EEN KANS’ 2023-2024 GEMEENTE LAREN
Citeertitel Subsidieregeling elke peuter een kans Laren 2023-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024, met dien verstande dat ook nadien kan worden beslist ter zake van aanvragen voor (vaststelling van) subsidie voor het tot en met 31 december 2024 geldende tijdvak.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2022 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-500210

Onbekend.