Beleidsplan gladheidsbestrijding Dijk en Waard

Geldend van 11-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsplan gladheidsbestrijding Dijk en Waard
Citeertitel Beleidsplan gladheidsbestrijding Dijk en Waard
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 176, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
  3. artikel 15 van de Wegenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsplannen “gladheidsbestrijding Langedijk 2016 – 2020” en “sneeuw en gladheidsbestrijding Heerhugowaard 2011 – 2016”.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2022 nieuwe regeling

04-10-2022

gmb-2022-499481

0000326486