Regeling vervallen per 15-07-2023

Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer

Geldend van 11-11-2022 t/m 14-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer
Citeertitel Regeling partijen beter in beeld bij de kiezer
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt te vervallen per 15 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2022 15-07-2023 nieuwe regeling

26-09-2022

wsb-2022-12341

Onbekend.