Nadere regels Voorzieningenfonds 2022

Geldend van 09-11-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Voorzieningenfonds 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelet op artikel 1.6 en 1.7 Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2022 en;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

Artikel 1. Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Lijst van instellingen

 • 1. De volgende lidmaatschappen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

  • -

   Zaalsporten

  • -

   Veldsporten

  • -

   Denksporten

  • -

   Dansen/Ballet

  • -

   Vechtsporten

  • -

   Fitness,

  • -

   Muziek- en Zangvereniging

  • -

   Muziekschool

  • -

   Toneelvereniging

  • -

   Film-, Foto-, Video- Computervereniging

  • -

   Museumkaart

  • -

   Rotterdampas

  • -

   Synerkripas

  • -

   Zwemlessen

Artikel 3. Inkomensgrenzen

 • 1. De netto inkomensgrenzen worden gelijk gesteld aan 110% van de geldende bijstandsnorm zoals vastgelegd in de Participatiewet.

Artikel 4. Citeertitel

 • 1. Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voorzieningenfonds 2022”.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in gelijktijdig in werking met de Verordening voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente

Krimpen aan den IJssel van 15 maart 2022.

De secretaris,

De burgemeester