Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond
Citeertitel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 171 van de Gemeentewet
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland- Haarlemmermeer-IJmond treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en geldt voor de looptijd van het contract met de regiecentrale en de vervoerders. Deze looptijd is vijf jaar met twee keer de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar (maximaal 9 jaar) startend op 1 januari 2024 en op zijn laatst eindigend op 31 december 2032.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

18-10-2022

gmb-2022-491046

1115729