Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 04-11-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

De eenheidsmanager Publiek & Service van de gemeente Hattem,

Gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), alsmede op:

 • -

  de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem;

 • -

  de Afvalstoffenverordening gemeente Hattem;

Gelet op het Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020 op grond waarvan de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toezichthouder is gemandateerd aan de eenheidsmanager Publiek & Service;

Overwegende dat de gemeente Hattem het Convenant “Handhaven op elkaars grondgebied, regio Oost Nederland” heeft ondertekend, dit met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II op elkaars grondgebied;

BESLUITEN

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Convenant “Handhaven op elkaars grondgebied, regio Oost Nederland” aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb juncto:

 • -

  de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem;

 • -

  de Afvalstoffenverordening gemeente Hattem.

Dit besluit treedt in werking op 25 oktober 2022.

Ondertekening

Namens het College van burgemeester en wethouders

en de Burgemeester van Hattem,

R. Oosterhof

Eenheidsmanager Publiek & Service