Beleidsregels studietoeslag Gemeente Maashorst 2022

Geldend van 03-11-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels studietoeslag Gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Beleidsregels studietoeslag gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 36b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2022 01-04-2022 nieuwe regeling

18-10-2022

gmb-2022-487138

1658-2022